Over ons

Over ons

Het initiatief voor deze website is geïnspireerd op het CHIRP-onderzoeksproject vanuit SOVON en NIOO naar de impact van menselijke activiteiten op de scholekster. Dit project is gestart vanwege de dramatische achteruitgang van de scholekster in zijn traditionele leefgebieden. Onderzoek in Assen door Bert Dijkstra en Rinus Dillerop heeft ons geleerd dat de scholekster in stedelijk gebied op platte daken sinds enige jaren een alternatief broedgebied aan het ontdekken is. We weten nog niet of de mens hier wellicht ook een positieve rol kan spelen voor de scholekster. Daarom hebben Rafael Martig van het NIOO en John Brands in 2019 het initiatief genomen voor deze ‘citizen science’ aanpak rond de dakbroedende scholeksters in Nederland. Naast de al genoemde Bert Dijkstra en Rinus Dillerop zijn ook Magali Frauendorf (NIOO) en Bruno Ens vanuit SOVON betrokken. Bruno brengt meer dan een kwart eeuw onderzoekservaring naar deze prachtige bonte piet mee, en dit onderzoek vindt ook plaats onder toezicht van de recent door hem opgerichte Stichting Onderzoek Scholekster.

Stichting Onderzoek Scholekster

Deze stichting (afgekort SOS) is begin april 2019 opgericht en heeft als doel het initiëren, stimuleren en (laten) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar scholeksters en hun leefgebieden, om hiermee bij te dragen aan hun bescherming. In het SOS beleidsplan voor de komende twee jaar staan de activiteiten genoemd waar de stichting zich als eerste op richt. Voor meer details bekijk ons beleidsplan, de belangrijkste punten staan hieronder samengevat:

  • Het in kaart brengen van bedreigingen en beschermingsmaatregelen, zowel in de stad via scholeksterophetdak.nl als ook aan de kust en in de buitengebieden
  • Het stimuleren en coördineren van onderzoek aan scholeksters in Nederland, inclusief de recente trend van het broeden in stedelijk gebied
  • Het onderhouden van contacten en het samenbrengen van onderzoekers, ringers, waarnemers en andere betrokkenen
  • Verbeteren en uitbreiden van onze communicatie via onze eigen website en Facebookpagina’s maar ook via andere media

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Onderzoek Scholekster bestaat uit:

Bruno J. Ens

Voorzitter

Jenny S.M. Cremer

Secretaris

Bart Sjoerdsma

Penningmeester

John F. Brands

Algemeen bestuurslid

Contactgegevens

Contactgegevens

  • Adres: Beatrixlaan 117, 1791 GB Den Burg
  • E-mail: SOSscholekster@gmail.com
  • Kenmerk stichting: RSIN 859921785
  • Bankrekeningnummer: NL65 TRIO 0379 6568 68

Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Binnenkomende subsidies, legaten, schenkingen en giften zijn bestemd voor het verwezenlijken van de doelen van de stichting.

 

Financieel overzicht Stichting Onderzoek Scholekster 2019

 

Stichting Onderzoek Scholekster 2021