Online lezing over scholeksters

Online lezing over scholeksters

Tijdens de Landelijke Dag Online van Sovon Vogelonderzoek Nederland geeft Rafael Martig een lezing over dakbroedende scholekster.

In de lezing wordt de ontwikkeling van kustvogel via weidevogel tot stadsvogel besproken Hierin speelt de website scholeksterophetdak.nl een belangrijke rol. De afgelopen twee jaar zijn er meer dan 2.000 nesten doorgegeven. Dankzij deze data krijgen we een beter beeld van het succes van de scholekster in de stad. Waarom maken zoveel scholeksters de overstap naar een plat dak? In deze lezing word je meegenomen in de belevingswereld van de scholekster. Waarom lukt het ze om in de stad meer jongen groot te brengen dan in het traditionele broedgebied? Welke gevaren liggen er op de loer als je plotseling tussen de mensen gaat broeden?

De lezing is online gratis bij te wonen, meld je aan via de website van Sovon.